MDРУEN

Acte normative și metologia de admitere

 

 

 

Acte - Ministerului de Educație al Republicii Moldova - Admiterea 2017:

 

1. Ordinul Ministrului Educației nr. 272 din 02.05.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018

2. Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018

 

3. Admiterea în ciclul II - studii superioare de master.   Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master, aprobat prin H.G. nr. 464 din 27.07.2015

 

4. Ordinul Ministrului Educației nr. 273 din 02.05.2017 pentru stabilirea termenelor de organizare şi desfășurare a admiterii în ciclul I –  studii superioare de licenţă și în ciclul II – studii superioare de master pentru anul de studii 2017-2018 

 

5. Liceele din raioanele de est ale Republicii Moldova şi mun. Bender care studiază conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

 

 

 

Acte - Universitatea de Studii Europene din Moldova - Admiterea 2017

 

1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii, pentru anul universitar 2017-2018 la USEM

 

2. Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova pentru anul universitar 2017-2018

 

3. Ordin cu privire la taxa de studii și taxa de înscriere la concursul de admitere 2017-2018