MDРУEN
Previous |  News  |  Next

Întrevedere - Igor Dodon și Victor Pușcaș - lansarea monografiei colective „Constituția Republicii Moldova ‒ 25 de ani”

La 11 Februarie 2020 președintele Republicii Moldova a avut o întrevedere cu domnul Victor Pușcaș, ex-Președintele Curții Constituționale, membru al Consiliului Societății Civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova.
În cursul dialogului, a fost abordat subiectul lansării monografiei colective „Constituția Republicii Moldova ‒ 25 de ani”. Această lucrare, semnată de coautorii Victor Pușcaș și Valeriu Kuciuk, a fost elaborată și editată sub egida Președinției Republicii Moldova, cu prilejul marcării, în anul 2019, a 25 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova.
Este de menționat că monografia descrie în detaliu, prin materiale relevante, parcursul elaborării, adoptării și transpunerii în viață a prevederilor Constituției. 
Scopul lucrării este de a oferi cetățenilor ocazia să cunoască rolul Constituției ca lege supremă în stat în viața statului și a fiecăruia dintre noi.
 
La finele întrevederii, Igor Dodon a exprimat încrederea în lansarea, cu multă responsabilitate și profesionalism, a acestei monografii și a reiterat disponibilitatea Președinției Republicii Moldova de a susține în continuare lucrările științifice și inițiativele ce ar valorifica esența principiilor fundamentale consfințite în Constituție, întru beneficiul și prosperitatea cetățenilor.
 

User

Contacts

USEM Anticamera

+373 22 509 122
+373 22 509 127
info@usem.md

LTE Anticamera
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Which Faculty from the listed below interests You?

Ask a question