MDРУEN

Schedule of Consultations

                     
Graficul de servicii şi consultaţii la catedra „Jurnalism și Științe ale comunicării”
 
Anul de studii 2019-2020 (Semestru I)
 
ZIUA
ORA
Numele, prenumele profesorului
LUNI 13.00 – 15.00
A.Peru-Balan
dr.hab
MARŢI 13.00 – 15.00
V.Enachi
Dr.conf.univ
MIERCURI 13.00 – 15.00
Rusu L.
Dr.în științe ale comunicării
15.00-17.00
D.Sitari
Lector universitar, magistru
JOI
 
13.00 – 15.00
Gh.Colțun
Dr.hab, prof.univ
VINERI 13.00 – 15.00
A.Slutu
Lector universitar ,magistru
SÎMBĂTĂ 12.00 – 15.00 
Toţi profesorii pentru lichidarea restanţelor
(conform graficului de lichidare)