MDРУEN

Cooperările facultății de Științe Economice

 
Cooperările facultății de Științe Economice pe plan naţional şi internaţional
Forme de colaborare
 
Ţinând cont de profilul activităţii sale, Facultatea de Ştiinţe Economice desfăşoară o colaborare strânsă cu următoarele instituţii naţionale din ţară:
Menţionăm colaborarea fructuoasă a catedrei cu Institutul Naţional de Cercetări Economice a Academiei de Ştiinţe din Moldova. Aceasta este desfăşurată de către doctoranzii catedrei, unde îşi desfăşoară unele cercetări, folosind baza material-tehnică a acestor instituţii.
 
Facultatea de Științe Economice până în prezent a stabilit relaţii şi a încheiat contracte de colaborare cu catedrele de profil similar ale instituţiilor de învăţământ superior din Moldova, ţările CSI, România şi anume cu:
  1. Asociaţia Cultural-Știinţifică „VASILE POGOR”.
  2. Российский Университет Кооперации, Казанский филиал
  3. Facultatea de fizică şi facultatea de economie şi administrarea afacerilor din cadrul universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
  4. Facultatea de arte decorative şi design de la universitatea de arte „George Enescu” din Iaşi
  5. Facultatea de drept de la universitatea de stat din Moldova şi
  6. Facultatea de drept de la universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” din  Moldova.
Obiectivele majore ale activităţii Facultăţii de Științe Economice, din cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova, sunt orientate spre pregătirea specialiştilor – economişti şi a cadrelor ştiinţifice la un nivel cu necesităţile naţionale.

User

Contacts

USEM Anticamera

+373 22 509 122
+373 22 509 127
info@usem.md

LTE Anticamera
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Which Faculty from the listed below interests You?

All news

News

Ask a question