MDРУEN

Schedule of liquidation - Political Science and International Relations

Orarul lichidării restanţelor - Specialitatea Relații Internaționale

 
Anul III (1/3)
27.01.2020- 03.02.2020
 
DATA
DISCIPLINA
ORA
PROFESORUL
AUDITORIA
27.01
Aspecte practice încercetarea RI
15.00
Ilasciuc D.
503
28.01
Dreptul internațional
15.00
Nichita R.
503
29.01.
Securitatea internaţională
15.00
Ilasciuc D.
503
30.01
Politica externă a RM
15.00
Pîrţac Gr.
503
31.01.
Negocierile diplomatice
15.00
Stan V.
503
01.02.
Actualitatea internaţională
11.00
Pîrţac Gr.
503
03.02.
Practica de iniţiere în specialitate
15.00
Ţurcanu A.
503 A
 
Anul IV (1/4)
22.01.2020- 11.02.2020
 
DATA
DISCIPLINA
ORA
PROFESORUL
AUDITORIA
22.01
Soluţionarea conflictelor internaţionale
15.00
Ţurcanu A.
503A
23.01
Religia şi relaţiile internaţionale
15.00
Pîrţac Gr.
503
24.01.
Tratatele internaţionale în relaţiile dintre state
15.00
Nichita R.
503
27.01
Strategii şi doctrine politico – militare
15.00
Pîrţac Gr.
503
30.01.
Etica profesională
15.00
Sedletchi O.
503
03.02.
Dreptul internaţional al drepturilor omului
15.00
Nichita R.
503
04.02.
Geopolitica
15.00
Stan V.
503
05.02.
Protocolul şi ceremonialul diplomatic
15.00
Stan V.
503
06.02.
Practica de iniţiere în specialitate
15.00
Ţurcanu A.
503 A