MDРУEN
Precedent |  Știri  |  Next

ANATOL CIOBANU - OMUL CETĂȚII LIMBA ROMÂNĂ. In memoriam: 85 de ani de la naștere

 
Profesor – mare în știință și în suflet. 
 
Un adevărat profesor e asemeni unui înger divin… fără aripi” (G. Ș. Iulian)”
 
            E aproape imposibil să redai în câteva alineate viața și activitatea remarcabilă a unei personalități de prestigiu național și internațional cum a fost  profesorul universitar Anatol Ciobanu, doctor habilitat în filologie, membru corespondent al AȘM, străjerul limbii române, Om al Cetății, care s-a făcut remarcabil, mai ales, prin pasiunea și devotamentul pentru cuvântul scris pe parcursul a șase decenii de activitate pe ogorul Literelor Românești la Universitatea de Stat din Moldova, pregătind mii de harnici  profesori de limbă și de literatură română, doctori în filologie și doctori habilitați în filologie, sute de jurnaliști talentați, care activează atât în Moldova, cât și peste hotarele ei. A publicat peste 500 de lucrări științifice în domeniul lingvisticii românești.
            Întrebat în 2004 de corespondentul N. Negru, dacă Dânsul este membru al vreunui partid, prof. A. Ciobanu a răspuns:
Sunt membru al celui mai mare partid, care numără peste 26 de milioane de suflete. Partidul meu se numește „Limba Noastră cea Română” cu sediul în fiecare familie de români din R. Moldova, România, Ucraina și de peste frontierele acestor țări…”
A plecat la cer cu această convingere fermă și de acolo veghează la veșnicia armonioasei Limbi Române, iar învățăceii îl onorează aici, pe Pământ, organizând diverse conferințe, simpozioane științifice naționale și internaționale.
 
Recent, la 17 mai, la USM și-a ținut lucrările Simpozionul Științific Internațional „ANATOL CIOBANU - OMUL CETĂȚII LIMBA ROMÂNĂ. In memoriam: 85 de ani de la naștere”.
La ședința în plen au ținut alocuțiuni prorectorul pentru studii al USM și redactorul șef  al revistei „Limba Română (Chișinău)”.
La evocări și comunicări au vorbit:
A. Bantoș, dr. hab., conf. univ.,
C. Cemârtan, dr., conf. univ.,
V. Butnaru, P. Butuc,
S. Corniciuc și
Gheorghe Colțun, prof. univ., dr. hab. în filologie.
După ora 13, Simpozionul și-a desfășurat lucrările în cadrul celor 6 ateliere:
1. Normă/norme: Gramatică, Stilistică, Cultivarea limbii;
2. Studiul textului; Discurs specializat;
3. Comunicarea actuală: Aspecte sociolingvistice și interculturale;
4. Universul traducerii; Teorie, terminologie, practică;
5. Istorie și teorie literară; Literatura comparată;
6. Didactica disciplinelor filologice.
Autorii discursurilor (51 la număr) au scos în relief aspect interesante și discutate ale problemelor științifice studiate de fiecare. În unele comunicări, au fost abordate și probleme cercetate de către prof. A. Ciobanu pe parcursul activității sale științifice.
La Simpozion a avut loc și o masă rotundă la care a fost prezentată cartea „Limba română standard în Basarabia: normă și uz”, moderată de I. Condrea dr. hab., prof. univ.
Toți participanții și-au exprimat părerile de rău  că regretatul dascăl  A. Ciobanu nu mai este printre ei, Dânsul  lăsând în urma sa numai amintiri luminânde și pline de recunoștință.
 
prof. univ., dr. hab. în filologie

Utilizator

Linie fierbinte

Anticamera USEM

+373 22 509 122
info@usem.md

Anticamera Liceului
+373 22 509 131
liceul.european@yahoo.com

Adresați o întrebare