MDРУEN

Contacte USEM:

 
Telefoane de contact:
+373 22 509 122 - Anticamera    
+373 22 509 127 - Rector
+373 22 509 143 - Contabilitatea
+373 22 509 140 - Secția Studii
+373 22 509 131 - Liceul Teoretic European
+373 22 509 138 - Decanat Facultatea Drept (frecvența la zi)
+373 22 509 137 - Decanat Facultatea Drept (FR și Master)
+373 22 509 196 - Facultatea de Psihologie și Asistență Socială
+373 22 509 193 - Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
 
Fax:
+373 22 509 128 - Contabilitatea  
 
info@usem.md

Adresa poștală:
Republica Moldova, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin 2/1, oficiul 213, MD-2069
 
Rechizite Bancare USEM:
Instituția de Învățămînt „Universitatea de Studii Europene din Moldova”
Adresa juridică: str.Gh. Iablocikin 2/1
Cod postal: MD-2069
Nr. de telefon: 022 509 122;  022 509 143
C/f : 1002600028649                                             
                  
BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Nr. 15 Chisinau
Codul băncii:AGRNMD2X443
Cont de decontare : 2251946134
Cont IBAN : MD78AG000000002251946134
 
BC „Victoriabank” SA  fil. 3 or. Chişinău
Codul băncii: VICBMD2X416                                                       
Cont de decontare: 225100000246520   
Cont IBAN:  MD29VI225100000246520MDL
 
 
Troleibuse: 1 / 5 / 8 / 18 / 23