MDРУEN

Higher Education Student and Staff Mobility

 
 
Proiectul din cadrul programului Erasmus+ “Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility”, realizat în comun acord de către Universitatea de Studii Europene din Moldova şi Universitatea Publică din Navarra (Pamplona, Spania) în perioada 2016-2018 s-a finisat cu succes.
În cadrul proiectului au avut loc schimburi de studenţi (ciclul II şi III) şi profesori între universităţi.
 
Director de proiect din partea USEM – Dl Alexandru Burian, dr. habilitat, profesor universitar.
Responsabil de proiect – Dna Oleana Chindîbaliuc, dr., conferenţiar universitar.
 
Responsabil de proiect din partea UPN - Dl Jose Luis Iriarte Angel, dr, professor universitar.
Responsabil de proiect  - Dna Susana Irisarri.