MDРУEN

Orarul lichidării restanţelor - Facultatea de Ştiinţe Economice

 
Anul de studiu 2018-2019
ORARUL SESIUNII DE LICHIDARE PENTRU STUDENŢII ANULUI I (ZI) (1/3), anul de studiu 2018-2019
 
Ziua
Finanțe și bănci Gr.101 FB
Contabilitate
 Gr.102 CA
Business și administrare
Gr. 103  BA
Servicii hoteliere, turism și agrement   Gr.104 TUR
11.03.19 Luni
Limba engleză de afaceri E.Hodenco
Ora 17.00 Aud. 607
12.03.19
Marți
Informatica economică          V.Borozan, G.Braguța
Ora   17.00       Aud. 704
13.03.19
Miercuri
Bazele contabilității      V.Șcerbatiuc, M.Grîu  
Ora 17.00         Aud.607
Fundamentele management. 
L.Șargu, E.Șipitca   Ora 17.00  Aud.204
 
14.03.19 Joi 
Matematică economică         V.Borozan ,V.Mititelu
Ora 17.00          Aud.204
15.03.19
Vineri
Statistica       A.Țurcan       Ora 17.00        Aud. 607
18.03.19
Luni
Microeconomie            S.Chisili   Ora 17.00            Aud.607
 
19.03.19 Marți
Educația fizică V.Chirilov      Ora 17.00          Aud.203
 
ORARUL SESIUNII DE LICHIDARE PENTRU STUDENŢII ANULUI II (ZI) (1/3), anul de studiu 2018-2019
 
Ziua
Finanțe și bănci Gr.201 FB
Contabilitate
 Gr.202 CA
Business și administrare
Gr. 203BA
TURISM
Gr.204 TUR
11.03.19 Luni
Contabilitate financiară
M.Manoli
Ora 17.00 Aud.204
Contabilitate financiară II 
M.Manoli
Ora 17.00 Aud.204
Managementul riscurilor în afaceri 
D.Dascaliuc, T.Chira
 Ora 17.00 Aud.204
Gestiunea resurselor turistice
A.Gribincea
 Ora 17.00 Aud.204
12.03.19
Marți
Bazele funcționării piețelor de capital I    
C.Lupu, E.Șipitca   
Ora 17.00 Aud.204
Contabilitatea în comerț
V.Șcerbatiuc, M.Grîu
 Ora 17.00 Aud.204
Sisteme de planificare în afaceri
D.Dascaliuc ,E.Șipitca
Ora 17.00 Aud.204
Economia turismului
C.Lupu,T.Chira
Ora 17.00 Aud.204
13.03.19
Miercuri
Bazele activității bancare
 A.Matricală,T.Chira   
Ora 17.00 Aud.204
Contabilitatea managerială  
V.Șcerbatiuc, M.Grîu
Ora 17.00 Aud.204
Contabilitatea întreprinderii       
M.Manoli, L.Frumusachi
Ora 17.00 Aud.204
 
14.03.19 Joi 
Finanțe    Gr. Duhlicher        Ora 17.00 Aud.204
15.03.19
Vineri
Bazele științei mărfurilor       L.Șargu
Ora 17.00 Aud.204
18.03.19
Luni
Filosofie  socială și economică           Gr.Pîrțac, O.Sedlețchi
Ora 17.00 Aud.204
19.03.19 Marți
Marketing   S.Chisili        Ora 17.00 Aud.204
 
 
ORARUL SESIUNII DE LICHIDARE PENTRU STUDENŢII ANULUI  I (1/4) - SECŢIA CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
 
Ziua
 
ORA
SPECIALITATEA
Finanţe şi bănci
Contabilitate
Business și administrare
Turism
Grupa 101 FB
Grupa 102 CA
Grupa 103 BA
Grupa 104 TUR
11.03.19
LUNI
 
17.00
MICROECONOMIE  S.CHISILI       Aud.607
12.03.19
MARŢI
 
17.00
BAZELE CONTABILITĂȚII   V.ȘCERBATIUC, M.GRÎU       Aud.607
INFORMATICA ECONOMICĂ   
  V. BOROZAN, G.BRAGUȚA   Aud.704
13.03.19
MIERCURI
17.00
MATEMATICĂ ECONOMICĂ         V. BOROZAN, V.MITITELU    Aud.607
14.03.19
JOI
17.00
STATISTICĂ     A.ȚURCAN       Aud.607
15.03.19
VINERI
17.00
Limba franceză/engleză  de afaceri I     E.HODENCO  Aud.607
 
ORARUL SESIUNII DE LICHIDARE PENTRU STUDENŢII ANULUI  II (1/4) - SECŢIA CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
 
Ziua
 
ORA
SPECIALITATEA
Finanţe şi bănci
Contabilitate
Business și administrare
Turism
Grupa 201FB
Grupa 202 CA
Grupa 203 BA
Grupa 203 TUR
11.03.19
LUNI
 
17.00
CONTABILITATEA FINANCIARĂ
M.MANOLI    Aud.602
CONTABILITATEA ÎN COMERȚ  V.ȘCERBATIUC, M.GRÎU    Aud.606
SISTEME DE PLANIFICARE ÎN AFACERI D.DASCALIUC,  E.ȘIPITCA  Aud.608
ECONOMIA ÎN TURISM C.LUPU, T.CHIRA Aud.601
12.03.19
MARŢI
17.00
BAZELE ACTIVITĂȚII  BANCAREA.MOTRICALĂ,
T.CHIRA Aud.602
CONTABILITATEA FINANCIARĂ  II
M.MANOLI    Aud.604
CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII M.MANOLI, L.FRUMUSACHI    Aud.606
13.03.19
MIERCURI
 
17.00
BAZELE FUNCȚIONĂRII PIEȚELOR DE CAPITAL
C.LUPU, E.ȘIPITCA Aud. 602
CONTABILITATEA MANAGERIALĂ V.ȘCERBATIUC, M.GRÎU   Aud.606
MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN AFACERI D.DASCALIUC  Aud.608
GESTIUNEA RESURSELOR TURISTICE
A.GRIBINCEA  Aud.601
14.03.19
JOI
17.00
FINANȚE      Gr.DUHLICHER Aud.606
15.03.19
VINERI
17.00
BAZELE  ȘTIINȚEI  MĂRFURILOR     L.ȘARGU   Aud.606
02.02.19
Sâmbătă
09.00
FILOSOFIE SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ     Gr. PÎRȚAC, O.SEDLEȚCHI   Aud.606
 
ORARUL SESIUNII DE LICHIDARE PENTRU STUDENŢII ANULUI III (1/4) - SECŢIA CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
                   
Ziua
ORA
SPECIALITATEA
Finanţe şi bănci
Contabilitate
Business și
administrare
Turism
Grupa 301FB, 302FB
Grupa 303 CA
Grupa 303 BA
Grupa 304 TUR
11.03.19
LUNI
17.00
ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE  M.MANOLI, L.FRUMUSACHI Aud.604
12.03.19
MARŢI
 
17.00
MARKETING  S. CHISILI       Aud.608
13.03.19
MIERCURI
 
17.00
FISCALITATE/PREȚURI ȘI TARIFE
 M.MANOLI / GR.DUHLICHER   Aud.604
 
GESTIUNEA RESURSELOR TURISTICE
A.GRIBINCEA  Aud.601
14.03.19
JOI
17.00
ACTIVITATEA INVESTIȚIONALĂ      L.ȘARGU   Aud. 602
SERVICII HOTELIERE  R.BURBULEA, T.CHIRA
Aud.204
15.03.19
VINERI
17.00
LOGISTICA   S.CHISILI  Aud.604