MDРУEN

Tematica tezelor de licență - Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intrenaţionale

 
TEMATICA TEZELOR DE LICENŢĂ 
pentru anul universitar 2018-2019
 
Varianta PDF a documentului poate fi accesată AICI.
Aprobată la Şedinţa Catedrei din 05 septembrie 2018
Proces Verbal nr. 2.
 
Şef Catedră: Pîrţac Gr.,
doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
 1. Abordări teoretice privind promovarea politicii sociale în Republica Moldova.
 2. Implementarea legislației europene în contextul reformei administraţiei publice.
 3. Rolul administraţiei publice în organizarea şi gestionarea servicilor publice.
 4. Particularităţiile politicii naționale în Republica Moldova.
 5. Influenţa migraţiei asupra sisitemului politic în Republica Moldova
 6. Impactul aderării  Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 7. Elita politică și fenomenul birocratismului.
 8. Impactul migrației ilegale și a fenomenului refugiaților asupra statelor Uniunii Europene.
 9. Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene.
 10. Securitatea informaţională a Republicii Moldova în contextul noilor provocări geopolitice.
 11. Statul de drept în Republica Moldova – deziderat în contextual integrării europene.
 12. Drepturile electorale ale cetăţenilor.
 13.  Protecţia dreptului omului  în Republica Moldova și statele-membre ale UE – aspecte comparate.
 14. Rolul instituţiilor europene în procesul de luare a deciziilor a Uniunii Europene.
 15. Organizaţiile internaţionale, funcţionarea si clasificarea lor.
 16. Rolul OSCE în rezolvarea  conflictelor din spațiul postsovietic.
 17. Geopolitica la etapa  actuală: provocări pentru Republica Moldova
 18. Comunicarea –  modalitate eficientă de realizare a relaţilor internaţionale.
 19. Rolul negocierilor în practica diplomatică.
 20. Evoluția diplomației moldovenești în perioada medievală.
 21. Protocolul şi ceremonialul diplomatic ca mecanisme în stabilirea relaţiilor diplomatice 
 22. Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic.
 23. Constituirea serviciului diplomatic în Republica Moldova
 24. Modelul clasic al sistemului internaţional: politica de  putere şi balanţa puterilor  până la Primul Război Mondial.
 25.  Războiul rece: geneza,evoluția și efectele încetării.
 26.  Prăbuşirea sistemului bipolar și statornicirea sistemului multipolar – realități și perspective.
 27.  Evoluția sistemului politic internaţional la începutul secolului al XXI-lea.
 28.  Realismul în relaţiile internaţionale.
 29.  Problema extinderii NATO spre estul Europei în viziunea Federației Ruse.
 30.  Liberalismul în relaţiile internaţionale: elementele cheie ale teoriei liberale.
 31.  Organizațiile internaționale – subiect de drept international.
 32.  Interesul național în epoca globalizării
 33.   Procesele integraționiste în evoluția relațiilor internaționale contemporane.
 34.   Abordarea conceptuală a problemei separatismului în relațiile internaționale.
 35. Abordarea sistemică în studiul relațiilor internaționale.
 36. Activitatea organizațiilor internaționale în soluționarea conflictelor politice.
 37. Apariţia şi codificarea normelor de protocol şi ceremonial.
 38. Aplicabilitatea directă a tratatelor internaţionale în ordinea juridică internă.
 39. Aplicarea metodelor științifice în analiza relațiilor internaționale.
 40. Asigurarea accesului la justiție – principiu fundamental al statului de drept.
 41. Caracteristicile geopolitice ale sistemului internațional la începutul secolului XXI.
 42. Principiul separației puterilor în stat – probleme și perspective.
 43.   Colaborarea Republicii Moldova în cadrul programului Parteneriat pentru Pace RM-NATO.
 44. Comunicarea interculturală - modalitate de comunicare internaţională.
 45. Comunicarea persuasivă şi propaganda: abordări teoretico-practice.
 46. Comunicarea politică şi democratizarea societăţii.
 47. Cooperarea interconfesională în relațiile internaționale: realități și perspective.
 48. Cooperarea internaţională în combaterea terorismului.
 49. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova: probleme şi perspective.
 50. Esența și particularitățile conflictelor interetnice.
 51. Esența şi particularităţile serviciului diplomatic în Republica Moldova.
 52. Orientarea externă a Republicii Moldova în condițiile geopolitice actuale.
 53. Evoluţia mass-media în contextul schimbărilor geopolitice contemporane.
 54. Fenomenul globalizării în contextul relaţiilor internaţionale contemporane.
 55. Formatul de negocieri 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean – problema reevaluării.
 56. Locul şi rolul democraţiei în teoria politică.
 57. Locul şi rolul puterii politice în sistemul social global.
 58. Manipularea în comunicarea internaţională: abordări conceptuale.
 59. Mecanismele și instrumentele negocierilor în relațiile internaționale.
 60. Mediatizarea procesului de integrare europeană.
 61. Mijloace de realizare a obiectivelor și intereselor în arena internațională.
 62. Modelele politicii regionale: abordarea comparativă.
 63. Rolul negocierii în soluționarea conflictelor internaționale.
 64. Ordinea internațională în interpretarea teoriilor relațiilor internaționale.
 65. Organizațiile religioase în contextul cooperării internaționale: evoluţii şi tendinţe.
 66. OSCE - ca mecanism de soluţionare a conflictului transnistrean.
 67. Pacea şi războiul ca probleme globale majore ale comunităților internaționale.
 68. Paradoxurile regimurilor democratice în condiţiile globalizării.
 69. Parteneriatul estic ca instrument al politicii de vecinătate a Uniunii Europene: importanţa strategică şi geopolitică.
 70. Participarea social-politică a cetăţenilor în contextul politicilor regionale.
 71. Particularitatea politicii regionale în condiţiile actuale.
 72. Particularitățile proceselor integraționiste economice la începutul sec. al XXI-lea.
 73. Perspectivele geopolitice ale statalității moldovenești.
 74. Perspectivele NATO în noile condiţii geopolitice.
 75. Principiul separării puterilor în stat şi implementarea acestuia în Republica Moldova.
 76. Afirmarea societății civile în Republica Moldova..
 77. Reconfigurarea centrelor de putere în epoca contemporană: evoluţii şi tendinţe.
 78. Rolul Consiliului Europei în promovarea ideii europene..
 79. Rolul democraţiei în renovarea societăţilor aflate în perioada de modernizare.
 80. Rolul diplomației în dezvoltarea și consolidarea cooperării internaționale.
 81. Rolul diplomației moderne în soluționarea conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina (anexarea Crimeii și problema Donbasului).
 82. Rolul Consiliului Europei în promovarea și protecția drepturilor omului.
 83. Rolul mass-media în procesul de globalizare.
 84. Rolul normelor de etichetă în cadrul recepţiilor diplomatice.
 85. Rolul OSCE în promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
 86. Rolul statelor în configurarea sistemului internaţional contemporan.
 87. Rolul statului în asigurarea securității naționale în contextul globalizării.
 88. Valorile   democratice în Republica Moldova în contextual proceselor integraționiste.
 89. Asigurarea accesului la justiție – principiu fundamental al statului de drept.
 90. Doctrina politico-militară a Federației Ruse.
 91. Suveranitatea naţională şi formele de realizare a acesteia în Republica Moldova.
 92. Doctrina politico-militară a NATO.
 93. Impactul religiei asupra evoluției relațiilor internaționale.
 94. Colaborarea internațională în combaterea terorismului.
 95. Pluralism și partide politice– principiu de bază a democrației.
 96. Guvernarea majorității în interesul civic.
 97. Euro-integrarea – orientare strategică a Republicii Moldova.