MDРУEN

Расписание экзаменов - Факультет Журналистики и Науки Общения

 

Orarul sesiunii de iarnă  2019 -2020

Specialitatea Jurnalism și procese mediatice

Data
Anul I
Gr.101
Anul II
Gr.201
Anul III
Gr. 301
 
12.12.19
Joi  
Ora 9:00
Ed . fizică
Chirilov V., lector, magistru
aud. 203
 
 
 
 
13.12.19
Vineri
Ora 9:00
TIC
Braguţa G., lector, magistru
aud. 704
forma de examinare: scris
Ora 9:00
Republica Moldova: istorie, politică, societate
Gr.Pîrțac., dr.,conf.univ
aud. 502
 formă de examinare: scris
Ora 15:00
Jurnalism online
G.Braguță
aud. 510
 forma de examinare: scris
16.12.19
Luni
9:00
Jurnalism de informare
Gh.Colțun., dr. hab
aud. 501
forma de examinare: scris
Ora 11:00
Stilistica și cultivarea limbii
Gh.Colțun., dr. hab
aud. 509
forma  de examinare: scris
Ora 9:00
Jurnalism TV
L.Lupașcu
aud. 503
forma  de examinare: oral
19.12.19
Joi
Ora 9:00
Introducere în studiul jurnalismului
L.Lupascu ,lect.univ
aud. 501
forma de examinare: scris
Ora 9:00
Legislația mass-media
A.Slutu .,lect.univ.
aud.502
forma  de examinare: oral
Ora 15:00
Montajul și imaginea video
    A.Slutu., lect.univ
aud. 510
forma de examinare: oral
 
23.12.19
Luni
0ra 9:00
Cadrul relațional al mass-media
         V.Enachi ,dr.,conf.univ       
aud. 501
 formă de examinare: scris
Ora 11:00
Etica comunicării
V.Enachi ,dr.,conf.univ
aud. 502
formă de examinare: scris
Ora 15:00
Campanie publicitară
V.Enachi ., dr.,conf.univ
aud. 510
formă de examinare: scris
26.12.19
Joi
 
Ora 9:00
L.Străină 1
Bosîi C., lect.univ, magistru
aud. 507
formă de examinare: scris
Ora 9:00
Jurnalism radio
A.Slutu
aud. 510
forma  de examinare: oral
Ora 11:00
Jurnalism social reportajul
V.Enachi dr.,conf.univ
aud. 503
forma de examinare: oral
30.12.19
Luni
Ora 9:00  
   Introducere in stiințele comunicării
D.Sitari ., lec.univ, magistru
aud. 507
formă de examinare: oral
Ora  9:00
Jurnalism social
L.Lupașcu .,  lect.univ., magistru
aud. 502
forma de examinare: scris
Ora 11:00
Jurnalism de opinie și comentativ
L.Lupașcu ,lect.univ
aud. 503
formă de examinare: scris

 

Specialitatea Comunicare și Relații Publice 

Data
Anul I
Gr.101
Anul II
Gr.201
Anul III
Gr. 301
 
12.12.19
Joi  
Ora 9:00
Ed . fizică
Chirilov V., lector, magistru
aud. 203
 
 
 
 
13.12.19
Vineri
Ora 9:00
TIC
Braguţa G., lector, magistru
aud. 704
forma de examinare: scris
Ora 9:00
Republica Moldova: istorie, politică, societate
Gr.Pîrțac., dr.,conf.univ
aud. 502
 formă de examinare: scris
Ora 9:00
Relații publice: metode și strategii
D.Sitari,lect.univ,magistru
aud. 510
 forma de examinare: scris
16.12.19
Luni
9:00
Jurnalism de informare
Gh.Colțun., dr. hab
aud. 501
forma de examinare: scris
Ora 11:00
Stilistica și cultivarea limbii
Gh.Colțun., dr. hab
aud. 509
forma  de examinare: scris
Ora 9:00
Creativitatea în publicitate
A.Slutu ,lect.univ
aud. 510
forma  de examinare: oral
19.12.19
Joi
Ora 9:00
Istoria comunicării
D.Sitari,lect.univ
aud. 510
forma de examinare: scris
Ora 9:00
Legislația mass-media
A.Slutu .,lect.univ.
aud.502
forma  de examinare: oral
Ora 11:00
Creativitatea în PR
    A.Slutu., lect.univ
aud. 510
forma de examinare: oral
23.12.19
Luni
0ra 9:00
Retorică și persuasiune
         V.Enachi ,dr.,conf.univ        
aud. 501
 formă de examinare: scris
Ora 11:00
Etica comunicării
V.Enachi ,dr.,conf.univ
aud. 502
 formă de examinare: scris
Ora 15:00
Etica și resposabilitatea în PR
V.Enachi ., dr.,conf.univ
aud. 510
formă de examinare: scris
26.12.19
Joi
Ora 9:00
L.Străină 1
Bosîi C., lect.univ, magistru
aud. 507
formă de examinare: scris
Ora 9:00
Comunicarea socială
V.Enachi dr.,conf.univ
aud. 510
forma  de examinare: oral
Ora 11:00
Comunicarea organizatională
V.Enachi dr.,conf.univ
aud. 503
forma de examinare: oral
30.12.19
Luni
Ora 9:00  
   Introducere în stiințele comunicării
D.Sitari ., lec.univ, magistru
aud. 507
formă de examinare: oral
Ora  11:00
Teoria relațiilor publice
D.Sitari  ., lect.univ.,
aud. 502
forma de examinare: scris
Ora 15:00
Comunicarea politică
D.Sitari, lect.univ
aud. 503
formă de examinare: scris