MDРУEN

Расписание пар - Факультет Журналистики и Науки Общения

 
Orarul sesiunii pentru studenţi - învăţământ cu frecvenţă - Anul de studii 2019 - 2020 - Sem. II
 
 

 

 Învăţământ cu frecvenţă redusă